تحقيق و پژوهش در راهنمايي

به وبلاگ علمی و آموزشی خوش آمدید

شيوه‌نامه‌ي تصحيح املاي فارسي در تمامي مقاطع تحصيلي

شيوه‌نامه‌ي تصحيح املاي فارسي در تمامي مقاطع تحصيلي

الف - يك غلطي ها و نيم غلطي ها

 

عناوين غلط‌هاي املايي

نيم غلطي

يك غلطي

ملاحظات

الف- انتخاب نابه‌جا

 

 • انتخاب نابه‌جاي كلمه
 • انتخاب بيش از يك شكل كلمه
 • از قلم انداختن يك كلمه
 • آوردن جانشين براي يك كلمه
 • تغيير دادن كلمه

 

 

*

*

*

*

*

 • «سبر» به جاي «صبر» و «گل و خوار» به جاي «گل و خار»
 • «سبر» و «صبر» با هم
 • كلمه‌اي كه اهمّيّت و بار املايي دارد.
 • كلمه‌اي كه اهمّيّت و بار املايي دارد.
 • «غذا» به «قضا» تغيير يابد.

ب- حرف نادرست

 

 • شكل نادرست حرف 
 • حرف اضافي يا حذف حرف
 • دندانه‌ي اضافي يا حذف دندانه
 • نقطه‌ي اضافي، كم يا نابه‌جا
 • سركج اضافي يا حذف سركج
 • كرسي نادرست همزه
 • حرف كشيده‌ي نادرست
 • ياي ميانجي اضافي يا حذف آن
 • تغيير دادن حرف (به تبع واج)
 • تغيير ندادن حرف (به تبعيت از عربي)
 • تغيير دادن شكل حرف
 • شكسته نوشتن حرف  

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

  

 • «باـغ» به جاي «باغ» و… 
 • «بيانداخت» به جاي «بينداخت»، «علاقمند» به جاي «علاقه‌مند»
 • «بسـبي» به جاي «بسي»، «  صبحانه » به جاي صبحانه»
 • «ياور» به جاي «باور»، «جنان» به جاي «چنان»، «تفت» به جاي «نفت»
 • «عسگر» به جاي ««عسكر»، «جنكاور» به جاي «جنگاور»
 • «مأثر» به جاي «مؤثّر» 
 • « » به جاي «سخن»
 • «خانه‌ي‌دار» به جاي «خانه‌دار»، «خانه احمد» به جاي «خانه‌ي احمد»
 • «پمبه» به جاي «پنبه»
 • «اسمعيل» به جاي«اسماعيل»
 • «شست» به معني عدد 60 به جاي «شصت» و…
 •  « » به جاي «براي»

پ- نشانه‌ي نادرست

 • نشانه‌ي اضافي، كم يا نابه‌جا

*

 

 • «گلاّب» به جاي «گلاب»، «مي‌ايد» به جاي «مي‌آيد» و «متكا» به جاي «متّكا» و…

ت- انفصال نادرست

 • انفصال «به» از فعل
 • انفصال «كلمات تركيبي»

(منظور كلماتي است كه در هيچ يك از كتاب‌هاي درسي موجود به شكل جدا ديده نشده‌اند)

*

*

 

 • «به رفت» به جاي«برفت»
 • «به  داشت» به جاي«بهداشت»

ث - كلمه‌ي نادرست(فاقد ارزش املايي)

 • كلمه‌ي اضافي
 • كلمه‌ي محذوف
 • جانشين كردن كلمه‌ي ديگر
 • تغيير دادن كلمه
 • تكرار كردن كلمه

(اگر كلمه‌ي مكرّر صحيح باشد، بار اوّل غلط محسوب نمي‌شود ولي براي بار دوم و بيش‌تر در كلّ املا يك غلط محسوب مي‌شود)

*

*

*

*

*

 

 • اضافه شدن مثلاً «مداد» به متن املا
 •  
 • مثلاً «خويش» به جاي «خود» و ...
 • مثلاً «پارسال» به جاي «پارسا» و برعكس (غلط سمعي)«دوست» و « دوست» باهم
 • حذف شدن مثلاً «مداد»از متن املا

 

 

 

 

 

ب - موارد دو املايي

 

عناوين دو املايي

مصوبه

گونه ي ديگر

 دو املايي

الف- اتّصال و انفصال

اتصال و انفصال «است، اند»

اتصا ل و انفصال پيشوند «به»

اتصا ل و انفصال «بي»

اتصا ل و انفصال «تر»، «ترين»

اتصا ل و انفصال «چه»

اتصا ل و انفصال «كلمات تركيبي»

اتصا ل و انفصال «كه»

اتصا ل و انفصال «ها»

اتصا ل و انفصال «هم»

اتصا ل و انفصال «به، مي»

 

«معلم است، معلم‌اند»

«به نام»، «به‌خصوص»

«بي‌علاقه»

«بزرگ‌تر»

«چه‌قدر»

«فرهنگ‌سرا»

«چنان‌كه»

«كتاب‌ها»

«هم‌كلاس»

 «به خانه مي‌رود»

 

«معلمست، معلمند»

«بنام»، «بخصوص»

«بيعلاقه»

«بزرگتر»

«چقدر»

«فرهنگسرا»

«چنانكه»

«كتابها»

«همكلاس»

 «بخانه ميرود»

 

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

 هر دو صحيح است

ب- تغيير

تغيير واج

 

خانه‌ي علي

املاي فارسي، دانايي

 

خانه علي

املاء فارسي، دانائي

 

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

 

پ- حذف و اضافه

«رعايت نشانه‌گذاري»

 

«داناست، نيكوست» و…

«داود ، جست و جو » و…

«گفت: مي آيم» و…

«دانا است، نيكو است» و…

«داوود ، جستجو » و…

«گفت مي آيم» و…

 

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

هر دو صحيح است

 

چند تذكّر:

1- هر مورد غلط در كلّ املا هر كلمه، تنها يك بار گرفته مي‌شود. مثلاً اگر صبر را سه بار سبر بنويسد يك بار غلط گرفته مي‌شود.

 2- موارد دو املايي عمدتاً كلماتي است كه در كتاب‌هاي درسي- و نه كتاب‌هاي غيردرسي- به دو شكل ديده مي‌شوند و قرار است همه‌ي آن‌ها در آينده، شيوه‌ي املايي واحدي داشته باشند؛ بنابراين، كاربرد بخش دواملايي دائمي نيست.

3- در موارد كم يا زياد گذاشتن نقطه و دندانه در كلّ املا دو بار محاسبه خواهد شد.

 4- درباره ي تشديد وسركج در كلّ املا تنها دوبار محاسبه خواهد شد.

                                                                                     دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

 

 

 

بالای فرم

پایین فرم

  

+ نوشته شده در  88/09/30ساعت 11:2  توسط مدیر سایت  | 

عملكرد سه ماهه اول ادبیات

زمان اجراء

 

عنوان عملكرد

 

 

مهر

 

-       بازديد از مدارس : راضیه – 13 آبان – شهیدفهمیده - شهیدهمراه

-       شرکت درجلسه توجیهی سرگروههای درسی ناحیه2

-       ارائه برنامه سالانه وماهانه     

-       تهیه و تدوین بودجه بندی کتب درسی

-       شناسایی و معرفی منابع جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات      

 

 

آبان

 

 

 

-       بازديد از مدارس :  غیرانتفاعی ارشاد +شهیدچمران + فجر

-       شرکت در جلسه توجیهی کارشناس آموزشی ناحیه دو

-       تهیه و تدوین نمونه طرح جدول طرح درس

-       تهیه و تدوین نمونه طرح درس بر اساس الگوهای نوین تدریس

-       تشکیل جلسه با سرگروههای درسی مدارس       

-       تهیه و تدوین نمونه سئولات استاندارد براساس حیطه های شناختی   

-       ایجاد و فعال سازی وبلاگ گروه

-       ارائه ی جزوه ی آموزشی زبانشناسی مقدماتی      

 

 

آذر

 

 

 

-       بازديد از مدارس :  فرزانه + غیرانتفاعی فرزانه + هاجر+ ابوذر 

-       شرکت در جلسه توجیهی کارشناس آموزشی ناحیه2

-       فعال سازی دبیرخانه علمی و آموزشی رشته درسی خود       

-       هدایت معلمان به استفاده از سئوالات تایپ شده از طریق بازدیدها و جلسه ی سرگروهها    

-       ارائه ی موضوع در خصوص فراخوان مقاله ( همکاران و دانش آموزان ) 

-       تهیه ی اطلاعات سرگروه های درسی مدارس  

عملكرد سه ماهه اول  سرگروه درسي رشته زبان و ادبیات فارسی دوره راهنمایی ناحيه 2 تبريز در سالتحصيلي 89 - 88

 

تعداد باز خوردهاي ارسالي به مدارس بازديد شده : 10 مورد                           

نام ونام خانوادگي سرگروه : بهبود کریم زاده                                                                                                  امضاء

+ نوشته شده در  88/09/30ساعت 10:58  توسط مدیر سایت  | 

مسابقه انشا نويسي

بسمه تعالي

قابل توجه دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي

موضوع مسابقه  :  انشا نويسي

-       دلنگراني هاي خود را در محيط خانه و مدرسه بيان كنيد

-       دلايل بي انگيزگي دانش آموزان رانسبت به مطالعه بنويسيد

احتراما به اطلاع دانش آموزان مي رساند كه گروه         ادبيات فارسي ناحيه 2 تبريزدر نظر دارد در راستاي تقويت انشاء نويسي و شناسايي توانمندي هاي دانش آموزان عزيز مسابقه اي را  برگزار بنمايد فلذا از تمامي علاقمندان به  شركت دراين مسابقه دعوت مي شود آثار خود راپس از تايپ بهمراه سي دي آن لغايت وقت اداري 30 دي ماه 88 از طريق مدرسه به كارشناسي گروه هاي آموزشي ناحيه ارسال نمايند  ضمنا به آثار برگزيده طبق نظر هيئت داوران جوايزي اهدا خواهد شد .

 

گروه ادبيات فارسي راهنمايي ناحيه 2 تبريز

+ نوشته شده در  88/09/30ساعت 10:55  توسط مدیر سایت  | 

سوالات ديني پايه دوّم راهنمايي

بسمه تعالي

  نام : ................                   سوالات ديني پايه دوّم راهنمايي مدرسه         مدت امتحان: 50 دقيقه

  نام خانوادگي : .................                   در آبان ماه 88            نام كلاس: .........      تعدادصفحه: 2

1

 

آيه  زیر را ترجمه کنید  . وَ مـِن آیاتِه خَلقُ السَّمَواتِ والاَرضِ وَ ما بَثُّ فِیهِما مِن دابَّةٍ

 

 

2

2

      گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

1- هدف از قیام وانقلاب بنا به سفارش قرآن چه باید باشد ؟

الف) –رضای خدا  ب) -  سعادت خلق خدا    ج- گسترش عدل         د)-هرسه مورد 

2- این سخن از کدام بزرگوار است ؟ ( قرآن کریم سفرهای است که در میان بشر گسترده شده است .........)         

الف) – حضرت امام خمینی(ره) ب) – مقام معظّم رهبری  ج)-شهید مطهری       د) شهیدبهشتی                                                                         

 

 

 

 

5/0

3

الف)  بالاترین وزیبا ترین حالات یک انسان هنگامی است که بامعبود خویش به .......... و ...........می پردازد.

 ب) کوچک ترین سوره ی قرآن ..........است که ......... آیه ی کوتاه دارد.

 

1

4

سعادت و شقاوت اخروی انسان ازچه چیزی مایه می گیرد ؟                                                          

5/

 

5

هدف والای آفرینش انسان و جهان چیست ؟

1

6

 خدای مهربان در برابر نعمتهای بی شمارکه به ما داده است چه وظایفی را برای ما معیّن کرده است ؟(2مورد )

1

7

در قرآن کریم قیامت با چه ویژگیهای تصویر شده است؟ (2مورد)

 

 

 

1

8

امیرالمومنین چه چیز های را به عنوان توشه سفرآخرت معرفی می کند ؟

 

5/1

9

قرآن چگونه کتابی است ؟

 

 

 

5/1

10

اصحاب یمین به چه کسانی گفته می شود؟

 

5/1

11

ثبت وضبط اعمال را در وجود انسان ، و به وسیله ی فرشتگان وخدای متعال توضیح دهید؟

 

 

5/1

12

دین یعنی چه؟

 

5/1

13

آیا انسان به تنهایی می تواند با عقل وتدبیر خویش برنامه ی کاملی رابرای سعادت خویش تنظیم کند؟ چرا؟

 

 

5/1

14

به چه سوره ای مکّی و به چه سورهای مدنی می گویند ؟

 

2

 

 

15

وظیفه مسلمانها در برابر قرآن چیست ؟

 

2

                                                                          موفّق باشید

 

 

+ نوشته شده در  88/09/29ساعت 19:14  توسط مدیر سایت  | 

ضرب اعداد صحيح

با سلام به دانش آموزان علاقه مند به درس شيرين رياضي

در پويا نمايي زير روي دكمه هاي ظهر و قبل از ظهر و بعد از ظهر كليك كن و نتيجه را مشاهده كن وبه ضرب هاي پايين نگاه كن و در قسمت نظرات كليك كن و حس خودت رو بيان كن

دانش آموزان عزیز برای دیدن پویانمایی های بیشتر

کلیک کنید

+ نوشته شده در  88/09/29ساعت 10:40  توسط مدیر سایت  | 

نمونه سوال جغرافي اول

                                    بنام خدا

                  سوالات امتحان جغرافیای کلاس های اول در شهریور88

نام و نام خانوادگی:...........   کلاس:............   مدت امتحان:50 دقیقه

ردیف                                          سوالات                                                     بارم

   1     نزدیکترین اقیانوس به کشور ایران اطلس است.         ص      غ                5/0

   2     مهمترین عاملی که بر آب و هوای ناحیه کوهستانی  اثر می گذارد باد است.    5 /0

             ص        غ                                                                               

   3      مهمترین محصول کشاورزی ناحیه خزری .....................است.                 5/0

                 الف:برنج      ب:نیشکر        ج:زعفران           د:گندم و جو

   4       بلندترین فلات روی زمین ...................است که به بام دنیا لقب داده اند.       5/0

             الف:آناتولی      ب:تبت       ج:مغولستان       د:ایران                                       

   5      خلیج فارس و دریای عمان به وسیله ................به یکدیگر مربوط می شوند.    5/0

  6         به آب و هوای بیابانی ........... نیز گفته می شود.                                   5/0

  7        به هوای گرمی که رطوبت آن زیاد باشد ............. می گویند.                    5/0

  8       تالاب را تعریف کنید.                                                                          1

  9       خلیج فارس چه اهمیتی برای کشور ما دارد؟(4مورد)                                  1

 

 

  10     فلات ایران شامل کدام کشور هاست؟                                                       1

  11        از رودهای زاگرس مرطوب 2مورد را نام ببرید.                                    1

 

  12     دو شهر صنعتی ناحیه کوهستانی کدام اند؟                                                 1

   13    ناحیه خزری بین کدام کوه و دریا قرار دارد؟                                             1

 

 

ردیف                             ادامه ی سوالات                                                     بارم

14        خانه باغ یعنی چه؟                                                                             1

                                                                   

  15     آب و هوای ناحیه ی کوهستانی به 2 بخش تقسیم می شود.نام ان هارا بنویسید.    1                                      

  16     زندگی روستایبی بیشتر بر پایه ی چه عواملی قرار دارد؟                           5/1

 

                                                            

   17    4 کشور عمده تولید کننده نفت در خاورمیانه را نام ببرید.                              2

  18     شرکت سهامی شیلات دریای خزر ماهیگیری در رود ها وکناره ها را به چند   2

           بخش تقسیم کرده است؟نام ببرید.

 

   19    سوال نقشه به دل خواه همکاران                    ۳

          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمره با عدد:................

نمره با حروف:..............

امضای دبیر:

                                                           موفق و موید باشید

+ نوشته شده در  88/09/26ساعت 6:41  توسط مدیر سایت  | 

عملكرد سه ماهه اول سرگروه درسي رشته دینی وقرآن دوره راهنمایی ناحيه 2 تبريز در سالتحصيلي 89

زمان اجراء

 

عنوان عملكرد

 

 

مهر

 

-        بازديد از مدارس : امام حسین (ع) + نمونه دولتی مباشر

-        شرکت درجلسه توجیهی سرگروههای درسی ناحیه2

-        ارائه برنامه سالانه وماهانه     

-        تهیه و تدوین بودجه بندی کتب درسی

-       پاسخ تلفنی به سوالات همکاران  

 

 

آبان

 

 

 

-        بازديد از مدارس : حکیم نظامی + فرزانه    

 -     شرکت در جلسه توجیهی کارشناس آموزشی ناحیه دو

-        تهیه و تدوین نمونه طرح درس بر اساس الگوهای نوین تدریس (پیش سازمان دهنده )

-         تهیه و تدوین نمونه سئولات استاندارد براساس حیطه های شناختی   

-        ایجاد و فعال سازی وبلاگ گروه

-     تبادل و همفکری با سرگروه ها ی درسی استان با مراجعه حضوری و با تماس تلفنی    

 

 

آذر

 

 

 

-        بازديد از مدارس :   چمران  

-        شرکت در جلسه سرگروه های استان در تاریخ 21/9/1388

-        هدایت معلمان به استفاده از سئوالات تایپ شده از طریق بازدیدها

-        تهیه ی اطلاعات سرگروه های درسی مدارس  

-      برگزاری کارگاه آموزشی برای دبیران درتاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۸

 

تعداد باز خوردهاي ارسالي به مدارس بازديد شده : 4 مورد                           

نام ونام خانوادگي سرگروه                         اکبر باقری                       امضاء

+ نوشته شده در  88/09/25ساعت 14:37  توسط مدیر سایت  | 

نمونه طرح درس

بسمه تعالی

طرح درس روزانه

 

 ماده درسی: تاریخ    عنوان درس: شهرها وروستاها دردنیای قدیم    پایه:اول راهنمایی      مدت زمان تدریس 45 دقیقه

 تاریخ تدریس:      /      /88                            نام دبیر: بهروز گوزلی       نام آموزشگاه: شیخ شمس

 

هدف کلی

درس

- پیدایش شهرها وروستاها در دنیای قدیم

حیطه وسطح

 

اقدامات

 

قبل از

 

تدریس

 

اهداف

رفتاری درس

پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود که به اهداف زیر دست یابند.

 

- شهرهای دنیای قدیم در کدام مناطق و چگونه بوجود آمدند؟

 

- شغل مردمان دنیای قدیم را توضیح دهند؟

 

- وظیفه ی حکومت را بیان کنند؟

 

- بین النهرین را تعریف کنند؟

 

- موقعیت کشور سومر را در بین النهرین توضیح دهند؟

 

- شغل مردم سومر را با شغل مردم شهرهای دنیای قدیم مقایسه کنند؟

 

-علت استفاده ی مردم سومراز نوشتن را بیان کنند؟

 

- اختراع مهم سومریها را بگویند؟

 

- اهمیت اختراع خط را برای زندگی بشری توصیف میکند؟

 

- علل تصرف کشور سومر را توسط چادر نشینان بیان کنند؟

 

- قانون حمورابی را توضیح دهند؟

 

- به قانون مند شدن در جامعه علاقه نشان دهند.

 

- به نقش اتحاد وتاثیر آن در مقابل متجاوزان پی ببرند.

 

- به دستاوردهای مردمان دنیای کهن ارج نهند.

 

 

 

 

شناختی( دانش- درک وفهم )

 

شناختی( دانش)

 

شناختی (دانش)

 

شناختی (دانش)

 

شناختی( دانش)

 

 

شناختی(ارزشیابی)

 

 

شناختی(درک وفهم)

 

شناختی(دانش)

 

شناختی(ارزشیابی)

 

 

شناختی(دانش)

 

 

شناختی(دانش)

 

عاطفی

 

 

مهارتی

 

 

عاطفي

 

 

 

اجرای

تدریس

(فرایند- یاددهی و یادگیری)

 

 

 

 

روش تدریس

 

همیاری (اعضای تیمی)

نحو ه ی گروهبندی

فراگیرا را در گرههای 4 نفری سازمان می دهیم.

 

 

رسانه های کمک آموزسی

 

 

کتاب درسی- نقشه ها و تصاویر موجود کتاب- سی دی آموزشی (تاریخ کامل جهان)

 

ایجاد ارتباط وانگیزه

 

 

 

اشاره به تصاویر صفحات 14،15،16،17،18،19 – توضیح و توجیه فعالیتها توسط هر یک از اعضا انفرادی و گروهی تیمها

 

 

ارزش یابی تشخیصی

 

 

پر سش از درس قبل وارتباط دادن آن با درس حاضر

فعالیت های

معلم و   دانش آموز

 

- اجرای طرح همگام با قران                                                                 - دانش آموزان به 8 گروه 4 نفری تقسیم می شوند.                                     - درس مورد نظر را به 4 قسمت تقسیم و هر قسمت رابه 2 گروه به عنوان تکلیف مشحص می کنیم.   
 - از اعضای گروها می خواهیم که مطالب مربوط به خود را در عرض 5 دقیقه به دقت مطالعه نمایند.   
- از اعضای گروهها می خواهیم که نسبت به تدریس و یاد دهی مطالب مربوط به خود وسایر اعضای کروه خود در عرض 10 دقیقه اقدام کنند.
-  پس از اتمام وقت مقرر سوالات انفرادی مربوط به هر بخش را به اعضای تیم می دهیم تا در عرض 5 دقیقه پاسخگو باشند و سپس با ارائه پاسخنامه به آنها می خواهیم ورقه خود را نمره گذاری نموده و میانگین نمرات خود را استخراج کنند.
- برگه سوالات تیمی داده می شود تا در عرض 10 دقیقه به صورت گروهی پاسخ دهند پاسخنامه را ارائه می دهیم تابه تصحیح ورقه ی گروهی و نمره گذاری و استخراج نمره تیمی اقدام نمایند.
- رسم جدول اسامی گروهها وتنظیم نمرات هر یک از گروهها برای مشخص کردن امتیاز گروها

ارزشیابی پایانی و تعیین تکلیف

جمع آوری سوالات تمام گروهها توسط سر گروهها وارائه آن به اعضای گروه خود. پرسش ازدرس درجلسه ي آينده

 

+ نوشته شده در  88/09/25ساعت 8:52  توسط مدیر سایت  | 

عملكرد سه ماهه اول سرگروه درسي رشته زبان و ادبیات فارسی دوره راهنمایی ناحيه 2 تبريز در سالتحصيلي 89

زمان اجراء

 

عنوان عملكرد

 

 

مهر

 

-        بازديد از مدارس : راضیه – 13 آبان – شهیدفهمیده - شهیدهمراه

-        شرکت درجلسه توجیهی سرگروههای درسی ناحیه2

-        ارائه برنامه سالانه وماهانه     

-        تهیه و تدوین بودجه بندی کتب درسی

-        شناسایی و معرفی منابع جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات      

 

 

آبان

 

 

 

-        بازديد از مدارس :  غیرانتفاعی ارشاد +شهیدچمران + فجر

-        شرکت در جلسه توجیهی کارشناس آموزشی ناحیه دو

-        تهیه و تدوین نمونه طرح جدول طرح درس


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/09/24ساعت 23:11  توسط مدیر سایت  | 

ویژگی های معلّم برای افزایش انگیزه ی پیشرفت

بنام خدا       ویژگی های معلّم برای افزایش انگیزه ی پیشرفت

1-  الگودهی :نگرش ها و با ورها ی معلّم درباره ی تدریس و یادگیری در کلاس ، قویاً از طریق چگونگی الگو دهی او ، به دانش آموزان منتقل می شود . همه می دانیم که رفتار معلّم ، وبه عبارتی « الگوی رفتاری معلّم » به خودی خود تاثیر مهمی بر رفتار دلنش آموزان دارد .اگر معلّم نسبت به مطالبی که تدریس می کند بی علاقگی و بی رغبتی نشان دهد ، ایجاد انگیزه در شاگردان عملاً غیرممکن خواهد بود . بر عکس نیز ،کسالت آورترین مطالب  می تواند برای دانش آموزان مطبوع و جالب باشد ،اگر معلّم « علاقه مندی » خودرا نسبت به آن ها به نمایش بگذارد(کریمی،1385،ص:182)

2-  علاقه مندی : علاقه مندی و دلسوزی معلّم ،به عنوان یک الگو ، تاثیر بسیار مثبتی در جلب علاقه ی شاگرد ان به درس دارد . این علاقه مندی ،هم از طریق رفتار های  کلامی و هم از طریق رفتار های  غیر کلامی به شاگردان منتقل می شود . بتن کورت و همکاران (1983)بیان می کنند که اگر معلّمان بخواهند،می توانند علاقه مندی خود را ،از طریق برنامه ریزی آگاهانه برای انتقال علایق خود به مطالبی که تدریس می کنند ، افزایش دهند؛ حاصل این کار بار آمدن دانش آموزانی با توجّه و علاقه مند است  (کریمی،1385،ص:183)  . در واقع به نظر این پژوهشگران ، علاقه مندی ویژگی حاضر و آماده ی نیست که در همه ی معلّمان به یکسان وجود داشته باشد بلکه هر معلّمی باید به روش خاص خود و با بر نامه ریز ی بکوشد بر علاقه مندی خود بیفزاید. 

3-  گرما بخشی و هم حسّی: منظور از گرما بخشی و هم حسّی این است که معلّم نشان دهد برای شاگرد ان خود به عنوان انسان اهمیّت قایل است. دقیق تر بگوییم؛هم حسّی عبارت است از قابلیّت های معلّم برای فهم چگونگی احساسات شاگردان خود ،دیده گاه های آنان،و پایگاهی که در جامعه دارند . غالباً محققان داشتن هم حسّی را یکی از ویژگی های معلمان اثر بخش وانگیزش آفرین می دانند .تحقیقات نشان داده است که گرما بخشی ،هم حسّی و دوستانه رفتار کردن صفاتی هستند که بیش تر ازهرویژگی دیگری بانگرش  مثبت شاگرد ان هم بستگی دارد. حتی کودکان دبستانی هم می توانند تفاوت در میزان گرمی و هم حسّی معلّمان خود را تشخیص دهند .  بهترین راهی که معلّم می تواند گرمی و هم حسّی خود را منتقل کند وقت گذاری و صرف زمان است . با این که معلمان ممکن است خیلی گرفتار باشند ،اختصاص دادن چند دقیقه وقت برای گوش دادنبه گفته های دانشآموزان وشنیدن درد دل های آن ها اثرات پایداری بر نگرش کلی آنها نسبت به معلم ومدرسه خواهد داشت . پرسیدن حال یک مادر بیمار ،یا تولد نوزادی درخانواده ی شاگرد ،یا یک اظهار نظر معمولی درباره ی لباس شاگرد ،هم حسّی و توجّه معلم را نسبت به او نشان می دهد .این امر به ویژه در مورد شاگرد ان دارای مشکلات سازگاری صادق است . معلمان اثر بخش ، غالباً کسانی هستند که با دانش آموزان خود روابط  شخصی بر قرار می کنند و با آنها کار می کنند و مسئولیّت شخصی برای رشد  وپیشرفت تحصیلی شاگردان را می پذیرند.

4-  انتظارات: انتظارات معلم از چگونگی رفتار وپیشرفت درسی دانش آموز، به شکل طریقی،هر روز درکلاس به دانش آموزان منتقل می شود. این انتظارات هم به صورت کلامی و هم به صورت غیر کلامی انتقال می یابد و جوّ کلاس ، انگیزش دانش آموزان ونهایتاً یادگیری آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد . شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد انتظارات معلمان واقعاً ادراک ها وپیشرفت تحصیلی  شاگردان تحت تاثیر قرار می دهد . باور داشتن معلم  به این که دانش آموزانش می توانند یاد بگیرند و یاد خواهند گرفت (امیدواری یا انتظارات مثبت معلم)متغیر کلیدی است که معلمان توانا را از معلمان ناتوان و ناکارآمد متمایز می کند.       

                                                                        منبع : رشد معلّم آذرماه 1388    

 

روش های انگیزشی

سه نمونه از روش هایی را که معلم می تواند برای ایجاد انگیزش در دانش آموزان به کار گیرد در زیر بیان می کنیم.

1 – بیان هدف های آموزی مورد انتظار در آغاز درس: پژوهش های انجام شده است که یادگیرندگانی  که از هدف های  درس یا ماده ی آموزشی مربوط مطلع نمی شوند ، به خوبی ان دسته از یاد گیرندگانی که معلم پیش از آغاز درس دقیقا ً به انها می گوید که چه انتظاراتی از انها دارد در پیشرفت درسی موفق نمی شوند. از این جهت معلمان باید در ضمن دادن هدفهای آموزشی به یاد گیرندگان ، نسبت به نتایج یادگیری انتظارات مثبتی در انها ایجاد کنند. به عبارت دیگر معلم در شروع درس، هم چون یک مربی کوهنوردی ، باید هدف را چنان روشن و برجسته برای دانش آموزان بیان کند که در انها علاقه مندی لازم را نسبت به یادگیری به وجود آورد.

2- استفاده از تشویق های کلامی : استفاده از کلماتی چون خوب! عالی! و مرحبا! پس از عملکرد درست دانش آموزان از تدابیر موثر انگیزشی است. موثرترین تشویق ان است که به رفتار و عملکرد دانش آموز وابسته باشد. علاوه بر اظهارات شفاهی، تشویق های کتبی در ورقه ی امتحانی و دفترچه ی تکلیف دانش آموزان بر یادگیری  آنان اثرمثبت دارد . وقتی معلم به خود اندکی زحمت می دهد و در دفترچه ی تکلیف دانش آموزان اظهاراتی تشویق آمیز می نویسد ، این اظهارات بر کوشش ، دقت، نگرش یا هرچه سبب افزایش یادگیری دانش آموزان می شود تاثیر چشم گیری بر جای می گذارد . ناگقته نماند که این اظهارات تشویق آمیز می تواند حتی در مورد دانش آموزان بزرگ سال در دبیرستان و تربیت معلم نیز مصداق داشته باشد و منحصر به دانش اموزان خرد سال نیست.

۳- استفاده از آزمون ها و نمرات: از آنجا که نمره هایی که معلم می دهد ارزش انگیزشی زیادی برای دانش آموز دارد معلم می تواند با اجرای مکرر آزمون ها سطح انگیزشی یاد گیرندگان را بالا ببرد. با این حال نکته ای که باید در رابطه با آزمون ها و امتحانات مختلف در نظر گرفت این است که از ازمون ها و نمرات باید به عنوان وسیله ای برای دادن باز خورد به دانش آموزان ، در رابطه با نحوه ی عملکرد و میزان یاد گیری شان استفاده نمود نه به عنوان وسیله ای جهت ارعاب و تنبیه.

 

منبع: رشد معلم_آذر ماه 88

 

 

                                                                  

 

+ نوشته شده در  88/09/23ساعت 13:55  توسط مدیر سایت  | 

نکته های کلیدی برای موفقیت معلمان

بنام خدا

نکته های کلیدی برای موفقیت معلمان

1-    نقاط قوّت وجودی خودرا بشناسید و آنها را تقویت کنید : با استفاده از روش  تحلیلی ، همه ی نتایج حاصل از اعمال روش ها و راهبرد های آموزشی خودرا بررسی و همه ی نقاط  قوّت خود را کشف کنید و در موارد نظیرآن ، از همان توانمندی ها برای حل مسائل و مشکلات استفاده کنید. قبل ازاقدام به اجرای هر نوع  تصمیم گیری مهم وکلیدی ، ابتدا انتظارات خود را از فعالیّتها و اقدامات روی کاغذ بیاورید و پس از آن ،نتیجه ی اقدام را با انتظاراتتان مقایسه کنید .به این ترتیب ، به بینشی درباره ی توانایی های خود دست می یابید که شگفت  انگیز است . این روش نشان می دهد  که شما در کدام فعالیّتها از نقاط قوت و توانمندی های خود به خوبی استفاده کرده اید . علاوه براین ،با چنین تحلیلی در می یابید که در کدام زمینه ها  قابلیّت یا شایستگی کمتری دارید و باید در موارد بعدی آن ها را تقویت کنید . به عبارت دیگر ،با ارزش یابی کار خود به طور مستمر ، می توانید کیفیت و سطح آن را بهبود بخشید.

2-عـــادت هــای بــــد خـــود را درمـــان کـــــنـید:بعضی از مدیران و معلمان هدف ها یا طرح هایی را در نظر می گیرند که یا نمی توانند آنها را به تحقق برسانند و یا به خوبی ازعهده این کار برنمی آیند. بکوشید ،فعالیت هایی را برای تحقق هدف ها پیش بینی کنید که قابل اعمال باشند و بتوان آنها را در محیط های واقعی به خوبی و با موفقیت به اجرا درآورد . مثلی است معروف که« سنگ بزرگ علامت نزذن است.» عادت بد بزرگ پردازی را کنار بگذارید وخود را به واقع بینی عادت دهید . از شروع کارهای غیر ممکن بپرهیزید و از در گیر شدن با روش ها و راهبردهایی که در اجرای آن ها قابلیّت ، توانمندی ویا شایستگی کمتری دارید، بپرهیزید.

3- سبـــک عملکرد خود را بشناسید:از چه طریقی بهتر عمل می کنید؟ آیا با دیگران بهتر کار می کنید یا به تنهایی؟ مشارکت پذیر هستید یا انزوا؟ آیا در محیطی قاعده مند وقابل پیش بینی بهتر کار می کنید یا در محیطی باز و آزاد برای انتخاب روش کار ؟ گروه های کوچک را بهتر می توانید هدایت کنید یا گروه های بزرگ را؟ آیا می توانید نقش مشاوره ای خوبی را ایفا کنید؟ شما به عنوان مدیر یا معلم ، باید ببنید برای انجام کارهای متفاوت و گوناگون به چه سبک عملکردی نیاز دارید وبا کدام سبک می توانید درتحقق هدف ها موفق تر باشید . قابلیّت انعطاف در انتخاب سبک عملکردی می تواند شما را در اجرای امور آموزشی وپرورشی کمک کند .

4- بــــــرای انــــجـــــام کــارهــااز دیــگــران کمـــــک بـــگـــیرید : هیچ کس به تنهایی قادر به انجام کـار در سطح بسیار خوب نیست . کمک گرفتن از دیگران (همکاران،دانش آموزان واولیا)می تواند به بهتر انجام شدن فعالیت ها بیانجامد.مهارت بر قراری ارتباط را در خود تقویت کنید واز ارتباط های گسترده برای حل مسائل و اجرای فعالیت ها بهره بگیرید.

۵ – از سلامتی خود مراقبت کنید:  مدیران و معلمان ، گاهی چنان غرق انجام کارها و فعالیت های آموزشی و پرورشی روزمره می شوند که سلامتی خود را به خطر می اندازند .هر کاری ، به اندازه و در حد مطلوب خوب است .کار بیش از اندازه خستگی به وجود می آورد وخستگی ،خود به خود به بی حوصلگی ،خشم ،اضطراب و بعضی بدرفتاری ها می انجامد .و همیشه از نظر زمانی حدی را برای کار و فعالیّت در نظر بگیرید و به محض احساس خستگی به خود استراحت بدهید. به یاد داشته باشید که لازمه ی هرکاری ، حفظ آرامش روانی است . هرگز اجازه ندهید فشارهای روانی ناشی از کار شما را از پای در آورند ویا نسبت به انجام کارهای بعدی بی حوصله کنند.  

  منبع :تکنولوژی آموزشی 3   آذر 1388  

+ نوشته شده در  88/09/23ساعت 13:50  توسط مدیر سایت  | 

آزمون فارسی اول راهنمایی از فصل دوم

بنام خدا                   آزمون فارسی اول راهنمایی از فصل دوم                نام و نام خانوادگی :

نام کلاس :                 نام مدرسه :                            تاریخ :                     مدت : 30 دقیقه

ردیف

        سوالات  ( هر سوال 1 نمره )

1

معنی کدام لغت درست نیست ؟

الف) گنجور : صاحب گنج ⃞    ب) طالبان : جویندگان ⃞    ج) تعلّم : آموختن ⃞    د) مباحثه : مجادله  ⃞

2

دانش ، فرمان گذار است . یعنی چه ؟              الف) حاکم و فرمانده و هدایتگر است⃞   

       ب) فرمانبردار و مطیع است⃞           ج) قانون گذار است⃞           د) هیچکدام ⃞

3

کدام کلمه ساده است ؟      الف) نگهبان⃞     ب) سنگین⃞     ج) روش⃞     د)فرمان⃞

4

کلمات سجع را در عبارت مقابل پیدا کنید : (اگر نادان به آموختن نپردازد و بخل فروختن ورزد ، آخرتش را به سوختن دربازد.)           الف)آموختن ،فروختن ،سوختن⃞      ب) نپردازد ،ورزد ،دربازد⃞          ج)آموختن نپردازد  ،فروختن ورزد ،سوختن دربازد⃞          د) هیچکدام ⃞

5

در جمله ی مقابل بدل کدام است ؟ ( حضرت علی ، اسدالله ، امام اول شیعیان ، با مردم مهربان بود .)               الف) اسدالله ، امام اول شیعیان ، ⃞    ب) اسدالله⃞    ج)امام اول شیعیان⃞    د) حضرت علی،اسدالله ،⃞

6

کلمات هم معنا و هم آهنگ را به همدیگر وصل کنید.          الف)تدریس – تفکر – محفل - مشهور  

                                                                    ب) منزل - مجلس – معروف – تأمل – تعلیم   

7

یکی از مهمترین نهادهایی که در حفظ و گسترش زبان فارسی می کوشد .... است.                

الف)فرهنگستان⃞        ب)زبان⃞          ج) ادبیات⃞         د)زبانشناسی ⃞

8

بن ماضی و بن مضارع و مصدر فعل می بُر˚د به ترتیب کدام است ؟ 

الف)بردن ، برد ، بر ⃞      ب)برد، بر، بردن⃞      ج)بریدن ، برید ، برد⃞     د)برید، برد،بریدن⃞

9

معادل کلمات زیر را به همدیگر وصل کنید.               الف)موکت – چاپگر – کد- جام

                                                         ب)رونوشت – کف پوش – شناسه – پرینتر- فرشینه – کاپ  

10

واقعی ترین واحد زبانی .... است .        الف)جمله ⃞     ب)تکواژ ⃞       ج)نثر⃞       د)نظم ⃞

11

 جمله ی مقابل چند تکواژ است ؟ (گلهای آفتابگردان دوست داشتنی است.)   

 الف) 5⃞             ب) 7 ⃞             ج) 10⃞             د) 11⃞

12

در ادبیات چند زاویه ی دید داریم ؟        الف)2 ⃞        ب)3⃞       ج) 4⃞        د)5⃞

13

منظور از گنجوران مال مرده اند.  چیست ؟       الف)صاحبان گنج مرده اند⃞       ب) مال اندوزان زود می میرند⃞    ج) صاحبان طلا و چهارپایان مرده ی متحرکند⃞     د)اندوختگان مال می میرند و از یاد می روند⃞

14

 کلمه یا کلماتی که توضیح بیشتری درباره ی کلمه یا کلمات پیش از خود می دهند... .گویند.             

  الف) قید⃞            ب)ضمیر⃞            ج)گزاره ⃞            د)بدل⃞

15

فرق قافیه و سجع چیست ؟           

16

لالایی چیست ؟

 

17

درباره ی علم آموزی آیه ، حد یث یا بیتی بنویسید :

 

 

18

برای حفظ و نگاهبانی زبان فارسی جه باید کرد ؟

 

 

19

معنی بیت مقابل چیست ؟ ( گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر       آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم )

 

 

20

چرا دانایی توانایی است ؟

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/09/22ساعت 0:31  توسط مدیر سایت  | 

آزمون فارسی دوم راهنمایی از فصل دوم

بنام خدا          آزمون فارسی دوم راهنمایی از فصل دوم             نام و نام خانوادگی :

نام کلاس :                  نام مدرسه :                      تاریخ :                  مدت : 35 دقیقه

ردیف

                  سوالات      ( هرسوال 1 نمره )

1

در جمله ی مقابل سجع ها کدامند؟ « هر که در حال توانایی نیکویی نکند ، در وقت نا توانی سختی بیند. »

الف )توانایی نیکویی نکند ، نا توانی سختی بیند⃞   ب)  نیکویی نکند ، سختی بیند⃞    ج)  نکند ، بیند⃞   د)هیچکدام⃞

2

کلمات مترادف از قسمت الف را به قسمت ب وصل کنید :

الف : موقر – غرس - امامان-  استوار-  انسانی - شنا – سنجیده - مضیقه

ب :  سخته -  سباحة – ستوار- ائمه -  غربالگری – محترم – وجین – تنگنا – مردمی

3

در جمله ی مقابل « یکی را از حکما شنیدم که می گفت : ...  » را به چه معنایی بکار رفته است ؟

الف) از ⃞        ب) به⃞         ج) کسره ⃞          د) در ⃞    

4

بیت « خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش        نگوید سخن تا نبیند خموش » درچه موردی است و چه معنایی دارد ؟

الف) تدبیرو سیاست – خداوندی که تدبیر و فرهنگ و هوش را آفرید تا خاموشی نبیند سخن نمی گوید.  ⃞ 

ب) فرهنگ- صاحب تدبیر و فرهنگ و هوش تا سکوت نبیند سخن نمی گوید ⃞

ج) هوشمندی -  خداوندی که تدبیر و فرهنگ و هوش را آفرید تا نبیند دیگران ساکتند سخن نمی گوید.⃞

د) آداب سخن گفتن -  صاحب تدبیر و فرهنگ و هوش تا نبیند دیگران ساکتند سخن نمی گوید⃞

5

کدام گزینه به ترتیب ساده ، مشتق و مرکب است ؟         الف) آزاد- دانا – نیکنام  ⃞

 ب) جمله – چادر نماز – کت شلوار⃞     ج) فرهنگ – شاهرگ – کلاهگیس ⃞     د) پادرد – سنگدل - تفاوت ⃞

6

جمله ی مقابل چند تکواژ دارد ؟  « زیانی برتر از تن پروری نیست . » الف) 6⃞     ب)7⃞     ج)8 ⃞      د)9⃞

7

بیت الغزل و شاه بیت چه تفاوت و شباهتهایی باهم دارند ؟      

 الف) هردو بهترین بیتهای بسیار ساده و دلنشین هستند و سریع بر زبان جاری می شوند⃞             

 ب) بیت الغزل مربوط به غزل و شاه بیت مربوط به دیگر اشعار است⃞         ج)  هردو بهترین بیتهای بسیار ساده و دلنشین هستند و سریع بر زبان جاری می شوند که بیت الغزل مربوط به غزل و شاه بیت مربوط به دیگر اشعار است ⃞       د) بیت الغزل بیت اول غزل است و شاه بیت بهترین بیت اشعار دیگر است و هر دو زود بر زبان جاری می شوند⃞

8

ارکان تشبیه را دربیت زیر به ترتیب رکن اول ، دوم و سوم ( وجه شبه ) انتخاب کنید:

ز دریای خرد گوهر توان جست         که دریایی بدان پهناوری نیست        الف) دریا ، خرد ، گوهر⃞        ب) خرد ، دریا ، گوهر⃞          ج)  دریا ، گوهر، پهناوری⃞          د)  خرد ، دریا ،  پهناوری  ⃞

9

در جمله ی زیر به ترتیب ( نهاد- مفعول- متمم – فعل- گزاره ) را انتخاب کنید :

دانش آموزان خوب ایران در اول پاییز لباسهای تازه می پوشند.    الف) دانش آموزان- اول پاییز- می پوشند-  لباسهای تازه می پوشند.⃞       ب) دانش آموزان خوب - اول- لباسهای تازه - می پوشند- اول پاییز لباسهای تازه

می پوشند⃞    ج)  دانش آموزان خوب ایران- لباسهای تازه- اول پاییز- می پوشند- در اول پاییز لباسهای تازه می پوشند⃞     د)  دانش آموزان خوب ایران- در اول پاییز- لباسهای تازه - می پوشند - در اول پاییز لباسهای تازه می پوشند⃞

10

جملات کوتاه و پرمعنی که در آن یک حکمت و نکته ی اخلاقی نهفته و خلاصه ی اندیشه های بلند است بدان ...... ......

می گویند.        الف ) بیت الغزل ⃞       ب) ارسال المثل ⃞      ج) امثال و حکم ⃞        د) کلمات قصار⃞

11

در شعر فروغ دانایی « به هر یک زین مقاصد چون نهی گوش        مکن از مقصد اصلی فراموش » منظور از مقصد اصلی چیست ؟      الف ) کتاب خوانی ⃞    ب) یادگرفتن⃞     ج) دانایی⃞         د) آثار مطالعه ⃞       

12

کدام گزینه غلط است ؟     الف) پیشوند همیشه در ابتدای پایه قرار می گیرد ⃞     ب) «پرهیزگار»یک واژه ی غیرساده است ⃞   ج)«هوشمندانه » دارای یک وند است ⃞    د ) بیت الغزل و شاه بیت باهم تفاوت دارند⃞

13

کدام زوج واژه ها مترادف هستند ؟

الف) رشادت، شهادت⃞      ب) حماسه، ستم ستیزی⃞       ج) مقاومت ، رزمندگی⃞      د) ایثار، بخشش⃞

14

باکلمات زیر جمله بسازید :      - اسرار : .............................................................................. 

 ملایم طبع  :  ............................................................................................................

لطیفه پرداز: ............................................................... ............................................

مقاصد :............................................................................................................................

15

با موضوعات مقابل کلمات قصار یا امثات و حکم بنویسید  :  

 امیدواری :...........................................................................................................

نیکوکاری : ...........................................................................................................

16

بیت مقابل را در یک بند توضیح دهید : ( کم گوی و گزیده گوی چون در        تا ز اندک تو جهان شود پر )

..............................................................................................................................................................................................................................................................

17

با واژه های قلم و دانش آموز یک تشبیه بسازید .

18

مصراع ( سخن را سراست ای خردمند و بن ) به چه معناست ؟

19

از نشانه های جمع فارسی و عربی دو مورد برای هرکدام با ذکر یک مثال بنویسید

20

چهار کلمه ی هم آوا بنویسید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/09/22ساعت 0:28  توسط مدیر سایت  | 

آزمون فارسی سوم راهنمایی از فصل دوم

  بنام خدا      آزمون فارسی سوم راهنمایی  از فصل دوم    نام و نام خانوادگی :     

   نام کلاس:                      نام مدرسه:                        تاریخ :                             مدت : 25 دقیقه

ردیف

              سوالات                   ( هر سوال  یک نمره)

 1

معنای کدام لغت درست نیست ؟

 الف) میغ : کوه ⃞     ب) اجتناب : پرهیز ⃞     ج) نگران : در حال نگریستن ⃞       د) تطاول : سرکشی ⃞ 

2

هم خانواده ی کدام کلمه درست نیست ؟

الف) تراشه: تراشیدن  ⃞      ب) امن : امین ⃞       ج) غنیمت : غنم ⃞        د) روان : می روند ⃞

3

کدام جمع درست نیست ؟     الف) ایلات ⃞      ب) اعراب ⃞       ج) پروانه ها ⃞        د) پرنده گان ⃞

4

حافظ کیست ؟  الف) معروف به لسان الغیب ، بزرگترین غزلسرا ، متولد قرن هشتم ، متخلص به حافظ و دیوانش شامل غزلیات ، مثنوی ساقی نامه و چند قصیده است . ⃞  

  ب) معروف به پیر هرات ، بزرگترین قصیده سرا ، متولد قرن ششم ، متخلص به حافظ و دیوانش شامل غزلیات ، مثنوی ساقی نامه و چند قطعه است . ⃞  

 ج) معروف به عارف ، بزرگترین مثنوی سرا ، متولد قرن هفتم ، متخلص به حافظ و دیوانش شامل غزلیات ، مثنوی ساقی نامه و مثنوی است . ⃞  

 د)معروف به شیخ خواجه ، بزرگترین ساقی نامه سرا ، متولد قرن دهم ، متخلص به حافظ و دیوانش شامل غزلیات ، مثنوی معنوی و چند قصیده است . ⃞  

5

کدام گزینه ترکیب وصفی است ؟

 الف ) نفس باد⃞        ب) بوی ریحان ⃞       ج) گیاهان دارویی⃞        د) عجایب طبیعت ⃞

6

در مصراع « نور درکاسه ی مس چه نوازش ها می ریزد ! » منظور از نوازش ها چیست ؟

الف ) نور آفتاب ⃞        ب) رنگ مس ⃞        ج) انعکاس نور ⃞            د) قطرات شبنم ⃞

7

در کدام یک از گزینه های زیر کلمه ی غیر ساده وجود دارد ؟  

  الف) قوم – قهرمان ⃞       ب) بوستان هستی⃞        ج) سخاوت – غوغا⃞        د) نعره – تطاول ⃞

8

کلمات جمع مقابل چه نوع جمعی هستند ؟ « جوانان ، اعراب ، مردم ، متکبرین »

 الف) فارسی ، عربی ، مکسر ، عربی ⃞              ب) عربی ، مکسر ، جمع ، عربی ⃞

   ج) فارسی ، مکسر ، اسم جمع ، عربی ⃞          د) فارسی ، عربی ، جمع ، فارسی⃞

9

نقش کلمات جمله ی مقابل به ترتیب کدام است ؟ عنکبوت چگونه هندسه در تناسب آن نگاه داشته است ؟

الف ) فاعل ، متمم ، متمم ، فعل خاص⃞             ب) نهاد ، مفعول ، متمم ، فعل اسنادی⃞    

ج) فاعل ، مفعول ، متمم ، فعل ربطی ⃞             د) نهاد ، مفعول ، متمم ،  فعل خاص ⃞ 

10

کدام قالب شعری برای سرودن منظومه های بلند مناسب است ؟ الف) مثنوی⃞   ب) قطعه ⃞  ج) غزل⃞      د) قصیده⃞

11

کدام قالب شعری برای بیان نکات اخلاقی مناسب است ؟  الف) مثنوی⃞      ب) قطعه ⃞      ج) غزل⃞     د) قصیده⃞

12

درقالب شعری به کدام نکات زیر باید توجه کرد ؟     الف ) طرز قرار گرفتن قافیه ها، تعداد ابیات، موضوع ⃞     

  ب ) طرز قرار گرفتن ابیات ، تعداد قافیه ها،مفهوم⃞  ج)طرز قرار گرفتن قافیه ها ، تعداد اشعار ، موضوع ⃞                                                      د)طرز قرار گرفتن  ابیات ، تعداد  قافیه ها  ، ردیف ها⃞

13

در مصرع مقابل کدام عناصر زیبایی سخن بکاررفته است : « ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

الف) انسان نمایی پدیده ها ، تشخیص⃞       ب) انسان نمایی پدیده ها، تشخیص ، تشبیه⃞     ج)  انسان نمایی پدیده ها، تشخیص ، تشبیه ، مراعات نظیر ⃞          د)  انسان نمایی پدیده ها، تشخیص ، تشبیه ، مراعات نظیر، شبکه معنایی⃞

14

معنای بیت مقابل کدام است ؟ « حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود      قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد »

الف)حافظ بخاطر تو به سرزمین هستی پا نهاد ، به خداحافظیش برو که خواهد رفت .⃞        ب) حافظ برای تو به دنیا آمد به وداعش برو که روح و روان خواهد شد. ⃞        ج) حافظ بخاطر تو به سرزمین هستی پا نهاد ، به پیشوازش برو که خواهد مرد.⃞          د) حافظ بخاطر تو به سوی اقلیم وجود آمد، به خداحافظیش برو که روانی خواهد شد ⃞

15

اسمی که فقط یک جزء داشته باشد ............گویند.   الف) مفرد ⃞     ب) ساده ⃞      ج) غیر ساده ⃞    د) خاص ⃞

16

قافیه چیست ؟       الف)کلمات آخر بیت که آخرشان یکی باشد ⃞        ب)  کلمات آخرابیات که آخرین حروف اصلی آنها یکی باشد⃞        ج)  کلمات آخراشعار که آهنگ و حرکتشان یکی باشد ⃞       د) هیچکدام⃞

17

مطلع چیست ؟      الف) بیت اول غزل و قصیده که مصرّع باشد ⃞       ب) بیت اول غزل و قصیده که مقفی باشد ⃞        ج)  بیت اول غزل وقطعه  که مصرّع نباشد ⃞         د) بیت وسط اشعار که هر دو مصراع قافیه داشته باشد⃞   

18

قطعه چیست؟       الف) پارهای از میان یک شعر⃞      ب) شعری که هیچ یک از ابیاتش مقفی نیست⃞                          ج) شعری که هیچ یک از ابیاتش مصرع نیست ⃞        د) هیچکدام ⃞

19

ردیف در بیت مقابل کدام است ؟ « هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد       هم رونق شما نیز بگذرد »

   الف) بگذرد⃞            ب) نیز بگذرد⃞            ج) شما نیز بگذرد ⃞           د) جهان، زمان⃞

20

در جمله ی مقابل چند تکواژ بکاررفته است؟  « باید گلهای باغ را عزیزتر شمرد. » 

     الف) 6 ⃞               ب) 7⃞                 ج) 8⃞                 د) 9⃞


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/09/22ساعت 0:26  توسط مدیر سایت  | 

نمونه سوال تاريخ اول (تست)

نمونه سوالات علوم اجتماعی

تاريخ اول

1- مورخان در مطالعه‌ي تاريخ بشر به بررسي كدام موارد زير بيشتر توجه دارند؟

الف) شكست و پيروز‌ها                                 ب) تغييرات جامعه انساني  

ج) شرح حال بزرگان                                      د) وضع زندگي اجتماعي و تغييرات جامعه‌ي انساني

2- نخستين روستاها در كجا به وجود آمد؟

الف) در كوه‌ها                  ب) در كنار رودخانه‌ها       ج) در جنگل‌ها                  د) در دشت‌ها

3- مردم ليدي چگونه توانستند در كار بازرگاني خود موفقيت بيشتري كسب كنند؟‌

الف) اختراع الفبا               ب) ضرب سكه                 ج) تجارت با همسايه‌ها       د) اختراع پول

4- كتاب مقدس زردشتيان چه نام دارد؟

الف) اوستا                    ب) انجيل                                 ج) تورات                       د) زبور

5- مادها در كدام طرف ايران ساكن شدند؟

الف) شمال                      ب) جنوب                        ج) مغرب                          د) مشرق

6- تمدن ايلام در كنار كدام رود بوجود آمد؟

الف) نيل                         ب) دجله                          ج) كارون                          د) فرات

7- مهم ترين كار فينيقيه چه بود؟‌

الف)‌اختراع خط                ب) اختراع الفبا                 ج) اختراع پول                 د) اختراع تقويم 

8- كار اصلي كوچ نشينان . . . . . . . . . . . بود.

الف)‌كشاورزي                 ب) دامداري                     ج) صنعت                     د) دامداري و صنعت

9- وظيفه اصلي ريش سفيد چه بود؟

الف) رهبري و دفاع از روستا         ب) هدايت مردم در كشاورزي        ج) دفاع از روستا        د) داوري

10- تمدن مصر در كنار رود . . . . . . بوجود آمد.

الف) كارون                     ب) دجله                          ج) نيل                            د) فرات

 

+ نوشته شده در  88/09/12ساعت 18:36  توسط مدیر سایت  | 

نمونه طرح درس حرفه و فن

 

     بسمه تعالی       «  طرح درس كاربردي روزانه- شماره...................»    ماه .........   سالتحصیلی ................ مدرسه راهنمایی......... ..........  

 

         « درس آموزش حرفه وفن  » واحد..............  موضوع : ...............  قسمت : ............کلاس ......................نام معلم.....................

 

 

                       اقدامات

 قبل از تدریس   

هدف کلی:

 

                         1-

اهداف رفتاری:

                         2-

 

                          3-

                       

                          4-

روش تدریس :

 

مدل تشکیل  گروه آموزشی:

 

 رسانه ی آموزشی ویژه :

 ایجاد ارتباط وانگیزه سازی :

 

 

 

ارزشیابی تشخیصی  وآغازین:

 

 

 

    اجرای تدریس ( فرایند یاد دهی – یادگیری )

 

 فعالیت های معلم – دانش آموز ( تعامل) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی تکوینی :

 

ارزشیابی پایانی :

 

 فعالیت هاب خلاقه ی دانش آموز :

 

 

تعیین تکالیف

1)    تکلیف فردی :

 

2)    تکلیف عمومی :

 

3)    تکلیف گروهی :

 

  تهیه  و تنظیم : رضا افرا

 

+ نوشته شده در  88/09/08ساعت 16:45  توسط مدیر سایت  | 

مسابقه طرح درس نويسي

اطلاعيه

قابل توجه معلمان علاقمند به شركت در مسابقات طرح درس نويسي مبتني برروش هاي فعال تدريس

بدينوسيله به اطلاع  دبيران و آموزگاران محترم ناحيه مي رساند كه براساس جدول ذيل مي توانند در مسابقات  طرح درس نويسي شركت  نموده و آثار خود  را پس از تايپ به همراه سي دي آن لغايت وقت اداري 30/10/88 به كارشناسي تكنولوژي و گروه هاي آموزشي ناحيه ارسال نمايند . ضمنا پس از بررسي آثار بدست رسيده  از نفرات برتر به نحومقتضي طي مراسمي تجليل بعمل خواهدآمد.

رديف

عنوان

شركت كنندگان

1

طرح درس فارسي ( درس توت )

معلمان پايه اول ابتدايي

2

طرح درس علوم ( ماده چيست )

معلمان پايه دوم ابتدايي

3

طرح درس بخوانيم ( درس ، خود را دست كم نگيريم )

معلمان پايه سوم ابتدايي

4

طرح درس رياضي( مفهوم تقسيم چند رقمي در 2 رقمي با باقي مانده )

معلمان پايه چهارم ابتدايي

5

طرح درس رياضي ( معرفي اعداد مخلوط )

معلمان پايه پنجم ابتدايي

6

طرح درس ادبيات فارسي دوم ( درس معرفت كردگار )

دبيران ادبيات فارسي

7

طرح درس زبان سوم راهنمايي ( درس سوم )

دبيران زبان انگليسي

8

طرح درس حرفه وفن ( درس الكترونيك )

دبيران حرفه وفن

9

طرح درس رياضي سوم ( مجموعه اعداد حقيقي )

طرح درس رياضي دوم ( شكل هاي هندسي  )   

دبيران رياضيات

10

طرح درس اجتماعي سوم ( چرا به قانون نيازمنديم )

دبيران علوم اجتماعي

11

طرح درس عربي دوم ( درس شش )

دبيران عربي

12

طرح درس ديني سوم ( درس خانواده )

دبيران ديني و قرآن

توجه : طرح درس هاي ارسالي بايستي براساس الگوهاي نوين تدريس تهيه و تدوين گردند .

( شماره تلفن گروه هاي آموزشي 5539522 )

آدرس وبلاگ گروه هاي آموزشي و تحقيقات ناحيه 2 تبريز       www.g-nahie2.persianblo.ir 

+ نوشته شده در  88/09/08ساعت 12:43  توسط مدیر سایت  | 

نمونه سؤال زبان انگليسي اول

نام:

نام خانوادگی:

کلاس:

بنام خدا

سازمان  آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

آموزش و پرورش ناحیه 2

مدرسه راهنمایی13 آبان

آزمون زبان انگلیسی ترم دوم پایه اول راهنمایی

 

تاریخ:    / 3/1388

مدت امتحان: 90 دقیقه

ردیف

املاء spelling       

 با توجه به تصاویر املای کلمات ناقص را پیدا کنید

1.  mosq  -  e   

2.  bicy  -  le     

بارم

A

1

B

کلمات ناقص را در جملات داده شده کامل کنید:

3.  Mr. Amini is a dent - st.

4.  We have a h - use.

5.  She has an umbrel  -  a.

5/1

C

با حروف درهم ریخته ی زیر یک کلمه ی معنی دار بنویسید.

6.  m  o  r  p  u  c  t  e               .................

7.  t  i  s  e  s  r                          .................

5/0

D

واژگان Vocabulary

هر جمله را با مناسب ترین کلمه ی داده شده کامل کنید ( یک کلمه اضافی است)

(school – today – glass – eggs – arm)

8.  A: How is ............?  B: It's ok.

9.   This is an ................

10.  They are ............

11.  How are you............?

2

E

 جملات ناقص را با استفاده از تصاویر کامل کنید.

12.  Mr Irani is a ...........      

13.  Reza has a ......             .      

1

F

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید ( اولین  حرف کلمات داده شده است)        

14.  A: Is it an eye?                    B: No, it is an e - - .

15.  A: Has she an egg?             B: NO, she has an a - - - -.

16.  A: Have they a dog?           B: No, they have a c - - ...

5/1

G

 در هر گروه از کلمات داده شده کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید

17.  doctor – ruler – teacher – student.

18.  hat – shirt -  jacket – watch .

5/0

H

 جملات ناقص ستون A  را با کلمات ستون B   کامل کنید ( در ستون B  یک کلمه اضافی است)

A                                                      B

19.  They are ...........                                   a) eleven

20.  ten , ..........., twelve.                            b) orange

21.  She is has a .............                            c) plate

22.  That is an ...........                                d) boxes

                                                                        e) window

1

 I

ساختارهای دستوری structure

 جملات ناقص را با استفاده از معلومات خود کامل کنید.

23.  This classroom ........ one door.

24.  A: ........are you?          B: I'm a doctor.

1

J

 مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید

25.  A: Is that girl a student? B: Yes, ........is.
َ a) he                  b) she                c) it             d) that

26.  Ali and Amin ........two notebooks.
a) has                  b) is                c)have           d) are

27.  I have a chair.        B: I .......  a desk, too.
a) am              b) has             c) have         d) haven't

2

K

 با هر گروه از کلمات درهم ریخته یک جمله صحیح بنویسید.

28.  are – Ali – what – Reza – and- ?

29.  a – haven’t- I – dress.

 

1

L

با توجه به تصاویر به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید.

30.  Has Mina a scarf?              

31.  What are those?                

1

M

 کدام جمله از نظر ساختار دستوری صحیح می باشد؟

32.  a) Those boys have a hen.
b) Those boy have a hen.  

33.  a) Are you a nurse?     No, I amn't 
b) Are you a nurse?     No, I'm not

1

N

درک مطلب  Reading  comprehension

شماره جملات داده شده را با توجه به تصاویر آنها در کنارشان بنویسید

34.  It is a blackboard.           

35.  That is a table.               

36.  Those are bells.               

37.  Zahra has a basket.       

1

O

متن زیر را بخوانید و در مقابل جملا ت صحیح  علامت (T)   و  در مقابل جملات غلط علامت (F)   قرار دهید.

I am Sara. I am a teacher. I have two brothers.

38.  You are a student (        )

39.  You have two  brothers (         )

    

1

P

مکالمه  Conversation

س) جملات زیر را مرتب کنید و یک مکالمه بسازید و بعد آن را در جاهای خالی بنویسید.

 - Have you a car?

- Hello, Ali, How are you?

- Yes , I have

- Very well , thank you.

40.  A:....................................

41.  B:....................................

42.  A: ................................

43.  B:....................................

5/1

Q

ش) مکالمه زیر را کامل کنید:

44.   

- Good morning.

-...........................

- Are you a ...........? Yes I'm a student .

- Have you  English today?

- Yes, ..................................

5/1

Good luck

طراحان سوال: صبا - سید موسوی                             نمره با عدد             

نمره با حروف
امضاء

 

+ نوشته شده در  88/09/04ساعت 7:52  توسط مدیر سایت  | 

نمونه سؤال زبان انگليسي سوم

بنام خدا                            سوالات زبان انگلیسی پایه ی سوم راهنمایی                            تاریخ

نام:                                      نام خانوادگی                                                                       کلاس:

ردیف

 

بارم

1

 

 

 زیر کلمه ناهماهنگ خط بکشید.

1. always – usually – some – never.

2. now – long – new – big.

 

1

 

2

کلمات داده شده را در جای مناسب بنویسید یک کلمه اضافی است.

[Small – sometimes – month – restaurant – different]

 1. There are four weeks in a ……………..

 2. Their house is very ……………….

 3. We often eat dinner in a ………………….

 4. He reads ……………… books.

 

 

2

3

با استفاده از معلومات خود کامل کنید.

  1. This bicycle has two ………………………

 2. There are five apple trees in the ………………

 

 

1

4

زیر پاسخ صحیح خط بکشید.

 1. Do you visit your grand fathers? Yes I visit ( her – him – them )

 2. They ( usually are – are usually – usually speak ) at home on Fridays.

 3. Ali is a ( young – young girl – young boy )

 4. Maryam ( of scarf –  's scarf – scarf 's ) is black.

 

 

2

5

کلمات ر ا مرتب کرده و جمله بنویسید.

1.     of – is –  the bag – brown – the colour.

2.     play – in the street – never – football – They.

 

2

6

با توجه به تصویر کامل کنید.

 

1. These are …..........   ......    …………. 

 

1

7

زیر کلمه ای که تلفظ آن با بقیه متفاوت است خط بکشید.

1.     my – by – baby – why                            2. now – home – open – old

 

1

 

8

 

 

کلمات پرسشی را در جای مناسب بگذارید.

[Where – whose –what –when –who]

1…………are they?These are the doors of the car.

2…………is your doctor?MrAmiri .

3…………are they going?To the park.

4…………sister is she?Parvin's.

 

 

 

 

 

2

9

حروف افتاده ی کلمات را بنویسید.  

 

 

 1. er – s – r                 2. ice . cr –  –  m               3. fl – w – r

 4. I  - now  Mrs Irani.        5. Reza is th – n.        

 6. There is a wal – et on the gro – nd.         7.  Her dress is be – utif – l.

 

 

3

10

                     متن ر ا بخوانید و به سوالات جواب دهید. 

There are four people in Amini's family. Mr and Mrs Amini are dentists. Their children , Maryam and Amir are students. Maryam is tall but her brother is short. They go to school at  7:30. They are good students. Last Friday they were in the park.

                              بنویسید.(F و نادرست ( (T) مقابل جمله درست

 1. Amir is a short boy.  (      )      2. Mrs Amini is a student. (    )

با توجه به متن کامل کنید

 3. Mr Amini has ………….children.        4. Amini's family were in The park ………….

                                                                                                                         پاسخ کامل دهید.

5. what time do they go to school?

 

 

3

 

 

 

 

 

11

برای پاسخ داده شده سوال درست کنید و به سوال جواب دهید.

1.      ………………………………………………….? Sara is thirteen years old.

2.      When do you read your books? …………………………………………

 

 

2

 

موفق باشید

 

 

+ نوشته شده در  88/09/04ساعت 7:50  توسط مدیر سایت  | 

نمونه سؤال زبان انگليسي دوم

بنام خدا                           

 سوالات زبان انگلیسی پایه ی دوم راهنمایی

نام:                                                                                                                                              

نام خانوادگی:                                                                                                                               

ردیف

 

بارم

1

                                                                                                                                                 حروف افتاده ی کلمات را بنویسید.

 

 

1. sh – p       2. sp – on       3. tw – nty         4. sh – rt        5. bic – cle      6. com - .

 

 7. It is a pi – t – re .          8. Amir is a sol – ier.      9. Mina has a bl – e dre – s.        

10. I have two ey – s.

 

 

 

3

2

کلمات داده شده را در جای مناسب بنویسید یک کلمه اضافی است.

[notebook – green – rooms – apple – maps – hens]

 1. There are two ………… on the wall.          2. This house has three ……………

 

 3. There is an …………… in the basket.          4. Those …………. are yellow.

 

 5. Maryam has a ………….. scarf.

 

 

 

5/2

3

با استفاده از معلومات خود کامل کنید.

 1. There are four cars in the …………           2. There are many ……….. in the park.

 

 

 

1

4

زیر کلمه ناهماهنگ خط بکشید.

 1. doctor – nurse – student – mosque.        2. car – bus – box – taxi.

 

 3. black – colour – green – brown.                4. table – fork – plate – glass.

 

 

2

5

کلمه ناهماهنگ از نظر تلفظ را انتخاب کنید.           

 1. book – good – look – door.

 

5/0

6

زیر پاسخ صحیح خط بکشید.

1.     Are there ……….books in the library?( one – too – many )

2.     There ……….a cat under the chair.( are – is – have – has )

3.     Those are ………….. (red rulers – rulers red – red ruler )

4.     An egg isn't black. It is ………. ( red – black – white )

 

2

7

کلمات بهم ریخته را مرتب کرده و جمله بنویسید.

1.     is – this – brown – chair.

2.      jackets – have – yellow – not – we.

3.     are – ten – on – pens – there – the – bag?

 

3

8

                        وصل کنید.B را به ستون Aستون.

                          A                                                                 B

1.     what colour are the windows?                  a)  They are balls.

2.     How is Ali?                                                     b)  They are white.

3.     What are you?                                              c)   I am a dentist.

4.     what are these?                                           d) Fine , thanks.

 

2

9

با توجه به تصویر به سوالات جواب کامل دهید.

1. what colour are the shoes?

 

 

2. Is the book in the bag?

 

 

2

10

برای پاسخهای داده شده سوال درست کنید.

1.     ……………………………………..? No , that pen is red.

2.     ………………………………………? Yes , there is a teacher in the classroom.

 

 

 

2

 

موفق باشید

 

اا

+ نوشته شده در  88/09/04ساعت 7:49  توسط مدیر سایت  | 

طرح درس:ديني درس ایمان وپایداری

 

طرح درس:ديني    نام الگو: پيش سازمان دهنده

  بنام خدا

نام ونام خانوادگي : اکبر باقری    ناحیه :2 تبریز

درس ایمان وپایداری  کلاس:دوّم راهنمايی  مدرسه :شهید فهمیده

 

 

 

 

 

هدفهای آموزشی

 

الف: دانش آموزان با مطالب زير آشنا شوند

زندگی عمّار وپدر ومادرش یاسر و سمیّه

آزار واذیّت خانواده یاسر توسط مستکبران واشراف مکّه

پیامبر به یاسر و سمیّه چه می گفت

یاسر وسمیّّه چگونه به شهادت رسیدند

آخرین سخن سمیّه چه بود

 پیروزی وگسترش اسلام چگونه به دست چگونه به دست آمد.   و آمد  

ب: دانش آموزان در کارها وزندگیشان صبر داشته به خدا توکّل کنند

 

5دقيقه

 

 

 

محتوي آموزشی

         صبر واستقامت

با یادآوری چگونگی آزار واذیّت خانواده یاسر توسط کافران به صبر واستقامت آنها تاکید کرده ومی گوییم که چگونه بر آزار واذیّت آنها صبر کردند

 

 

 

5دقیقه

 

گام اول

الگوهاي نوين در آموزش

 

-از دانش آموزان می خواهیم

1- درموردصبر توضیح بدهند (از هر گروه یک نفر)

2 – اگر در موردکاری صبر کرده وبر خدا توکّل نموده اند 

صحبت کنند (از یک گروه یک نفر)

 

 

 

 

 

 

5دقيقه

گام دوم

تدريس

 

دراین مرحله گفته های دانش آموزان را تکمیل ودر صورت مثبت بودن تاکید می کنیم که در کارهایمان صبر داشته وبه خدا توکّل کنیم

10دقيقه

گام سوم

تدريس مطالب سازمان داده شده

آیه ی ((وَلَنَصبِرَنّ َعلی ما آذَیتُمُونا وَعلی اللّهِ فَلیَتَوَکِّل المُتَوَکِّلُونَ.))

را توضیح داده وبه صبر وتوکّل در زندگی تاکید می کنیم ومطالب مهّم درس راتوضیح می دهیم .

عمّار وخانواده اش باشنیدن آیات قرآن ، مشاهده ی رفتار پیامبر وشنیدن گفتار دل نشین پیامبر در همان آغاز به پیامبر ایمان آوردند

برخورد مستکبران واشراف مکّه باایشان

جواب آنها به کافران

تهدید و کتک و شکنجه و ناسزای کافران

سخن عمّار وخانواده اش دربرابر کتک و شکنجه کافران

دلداری پیامبر با گفتن ((در راه خدا شکیبا باشید که وعده گاه شما بهشت است ))

چگونگی شهادت یاسر وسمیّه

نخستین بانوی شهید سمیّه بود

آخرین سخن سمیّّّه چه بود ؟

هجرت عمّار – از یاران با وفای حضرت علی (ع)-درجنگ صفین به شهادت رسید 

پیروزی وگسترش اسلام دراثر استقامت و پایداری مسلمانان صدر اسلام وتحمّل دشواریها و توکّل بر خدای متعال بدست آمد . 

20دقيقه

 

 

تكميلي

 

مطالب مهم را در تخته سياه يا در مقوا مي نويسيم و از دانش آموزان می خواهیم در مورد ایمان وپایداری تحقيق كنند

 

5

 

دقيقه

 

+ نوشته شده در  88/09/03ساعت 21:26  توسط مدیر سایت  | 

امتحان قرآن سال دوّم راهنمایی آبان ماه

   بنام خدا     

                 امتحان قرآن سال دوّم راهنمایی  آبان ماه 

 نام و نام خانوادگی.................. کلاس دوّم......  مدّت 30دقیقه

1

لغت های زیر را معنا کنید اصحاب (           ) فَوز(           )     اولاد (         ) عَبد (_        )              

1

2

ترکیب های زیر را معنا کنید

1-الاَسماءُالحُسنی .(5/0)..................................

2-اَطیعوا الرَّسولَ .(5/0) ...................................

3- قَرضَاً حَسَنَاً. (5/0)......................................

4-  وَ هُوَ مَعَکُم . (75/0) ...................................

5 – خالدینَ فیها. (75/0) ..................................

3

3

 ترجمه صحیح هر عبارت را علامت بزنید.

1-هُوَاَلّذی خَلَقَکُم.    الف-او آفرید شما را .        

                             ب –او کسی است که آفرید شما را

 

2 – فَلیَتَوَکَّلِ المُومنونَ   الف – پس باید توکّل کنند مومنان .

                                  ب   - پس توکّل کردند مومنان      

1

4

آیات وعبارات قرآنی را ترجمه کنید .

1- لَو اَنزَلنا هذا القُرانَ علی  جَبََلٍ . (25/1) ...........................................

2- واللّهُ بِما تَعمَلُون َخَبیرٌ. (1)

.................................................

3- وَ مَن یُومِن باللّهِ یَهدِ قَلبَهُ . (5/1) ...................................................

4- و الرَّسولُ یَدعُوکُم لِتُومِنوا بِرَبِّکُم . (25/1)

 و پیامبر ..............................................

 

5

 

موّفّق باشید 

 

+ نوشته شده در  88/09/03ساعت 11:11  توسط مدیر سایت  | 

اطلاعاتی چند در مورد روش های تدریس

              پیام های آموزشی            

اطلاعاتی چند در مورد روش های تدریس

 الگو چیست؟((pattern

 • الگو معمولاً به نمونه کوچکى از یک شى‏ء بزرگ یا به مجموعه‏اى از اشیاى بى‌شمار گفته مى‏شود که ویژگى‏هاى مهم و اصلى آن شى‏ء بزرگ یا اشیاء را داشته باشد[1]

• الگوى تدریس، چارچوب ویژه‏اى است که عناصر مهم تدریس در درون‏ آن قابل مطالعه است وشناخت و آگاهى از عناصر و عوامل مذکور مى‏تواند معلم را در اتخاذ روش‏هاى مناسب تدریس کمک کند. 

 [1] شعبانى، حسن، مهارت‏هاى آموزشى و پرورشى (روش‏ها و فنون تدریس)، انتشارات سمت، چاپ دوم 1372، ص 249.

روش چیست؟((Method

« روش در مقابل واژه ی لاتینی «method » به کار می رود ، وواژه ی متد در فرهنگ فارسی « معین » و فرهنگ انگلیسی به فارسی «آریانپور »به :روش ، شیوه ،راه ،طریقه ، طرز ،اسلوب معنی شده است . به طور کلی «راه انجام دادن هر کاری » را روش گویند .روش تدریس نیز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقی برای ارائه درس می باشد .

   تفاوت الگو و روش تدریس:

   •   الگوی تدریس با روش تدریس فرق می کند.

   •   الگوی تدریس بر اساس نظریه های یادگیری و همچنین بر اساس تجربه و تحقیق

بدست آمده اند و معلم با توجه به اهداف آموزشی آنها را بر می گزیند در حالی که روش های تدریس به منظور سهولت تحقق الگو ها انتخاب می شوند.

الگو ها عام و روش ها خاص هستند در هر الگوی تدریس ممکن است از چندین روش تدریس استفاده شود.

تدریس چیست؟  تدریس عبارت است از تعامل یا رفتارمتقابل معلم و شاگرد ، براساس طراحی منظم وهدفدارمعلم، برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد .

مفهوم تدریس به آن قسمت از فعالیت های آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق می افتد اطلاق می شود.

 مراحل تدریس :   

1-  فعالیتهای مقدماتی     2- ارزشیابی تشخیصی   3- آماده سازی    4- ارائه درس    5- جمع بندی و نتیجه گیری  6- فعالیتهای تکمیلی      7- ارزشیابی پایانی      8- تکلیف

• معلمان برداشتهای مختلفی از مفهوم تدریس دارند که در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ی کار کردن با آنها تأثیرمثبت یا منفی بر جای  می گذارد . برداشت چند گانه از مفهوم تدریس می تواند دلایل مختلفی داشته باشد ؛از مهمترین آنها ضعف دانش پایه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاههای مختلف تربیتی است .گاهی آشفتگی و اغتشاش در درک مفاهیم تربیتی به حدی است که بسیاری از کارشناسان ، معلمان و دانشجویان این رشته مفاهیمی چون پرورش ، آموزش ،تدریس و حرفه آموزی را یکی تصور می کنند وبه جای هم به کار می برند .

این مفاهیم اگر چه ممکن است در برخی جهات وجوه مشترک و در هم تنیده داشته باشند ، اما مفاهیم مستقلی هستند و معنای خاص خود را دارند. تدریس بخشی از آموزش است و همچون آموزش یک سلسله فعالیت های منظم ، هدفدار واز پیش تعیین شده را در بر می گیرد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم است به آن قسمت از فعالیت های آموزشی که به وسیله رسانه ها و بدون حضور و تعامل معلم با دانش آموزان صورت می گیرد به هیچ وجه تدریس گفته نمی شود. بنابر این آموزش معنایی عامتر از تدریس دارد . به عبارت دیگر می توان گفت هر تدریسی آموزش است ،ولی هر آموزشی ممکن است تدریس نباشد.

     ویژگی های تدریس:

      •    چهار ویژگی خاص در تعریف تدریس وجود دارد که عبارتند از :

      •      الف ) وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان

      •      ب) فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده

      •      ج ) طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات

      •      د) ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری . » ( شعبانی ،ص 9 ، 1382)

                             

+ نوشته شده در  88/09/01ساعت 19:2  توسط مدیر سایت  | 

نمونه سوال ریاضیات

+ نوشته شده در  88/09/01ساعت 12:4  توسط مدیر سایت  | 

نمونه سوال حرفه و فن سال دوم و سال سوم واحد 3

بنام خدا

                       مدرسه ی راهنمایی شهید دکتر چمران             

نام و نام خانوادگی ...........................نام کلاس ........... شماره  دفتر  .........

آزمون درس :  حرفه و فن سال دوم راهنمایی   تاریخ امتحان : ..../9/88  مدت آزمون : 45 دقیقه

ردیف

(به پدر و مادر خود نیکی کنید )

بارم

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

موجودات زنده بدون ............ نمی توانند بیش تر از چند روز و بدون ............. بیش تر از چند دقیقه زنده بمانند.

آب مایه حیات است و آب آلوده دشمن ............ است.

نوجوانانی که در آستانه ی  .................. قرار دارند سعی می کنند خود تصمیم بگیرند .

تغییری که با استفاده از دارو در بدن به وجود می آید بستگی به .............آن دارو دارد.

1

2

گزینه صحیح را با علامت (  x) انتخاب کنید.

* عامل اصلی آلودگی محیط زیست چیست؟

الف) توسعه ی شهر ها                                            ب) افزایش وسایل نقلیه                                                          ج)  گسترش صنعت                                                 د) افزایش جمعیت

* کدامیک از رفتارهای زیرناسالم پر خطر است؟

الف) ورزش نکردن                                                         ب)دوستی با افراد ناباب                      ج) خوردن تنقلات                                                             د)  هر سه مورد

* کدام یک از دارو های زیر غیر مجاز است؟

الف) آنتی بیوتیک ها                                                         ب)مشروبات الکلی                          ج) کافئین موجود در قهوه                                                    د)  داروهای خواب آور

* دوستی با افراد ناباب و معشرت های ناسالم بیماری های خطرناک مثل ایدز را به دنبال دارد.

صحیح                     غلط

 

1

3

آلودگی هوا چه تاثیری بر روی محصولات کشاورزی دارد؟

 

5/.

4

از فعالیت هایی که به آب وابسته هستند دو مورد بنویسید؟

 

5/.

5

وجود چه موادی در فاضلاب ها باعث آلودگی آب های  جاری و زیر زمینی می شود دو مورد نام ببرید؟

 

 

5/.

6

از ویژگی های آب آشامیدنی دو مورد بنویسید؟

 

5/.

7

زیاده روی در استفاده از بعضی داروها چه تاثیری بر روی انسان دارد؟

 

 

5/.

8

در انتخاب روش زندگی چه کسانی تاثیر دارند سه مورد بنویسید؟

 

 

75/.

9

رفتار ناسالم کم خطر را توضیح دهید؟

 

 

 

75/.

10

منشا دارو ها نام برده و بگویید آنتی بیوتیک ها به چه روشی تهیه می شوند؟

 

 

1

11

دارو های محرک را توضیح دهید؟

 

 

( موفـــــق و پیـــــــــــروز باشــــــید )                  

 

بنام خدا

                       مدرسه ی راهنمایی شهید دکتر چمران             

نام و نام خانوادگی ...........................نام کلاس ........... شماره  دفتر  .........

آزمون درس :  حرفه و فن سال سوم راهنمایی   تاریخ امتحان : ..../9/88  مدت آزمون : 45 دقیقه

ردیف

(به پدر و مادر خود نیکی کنید )

بارم

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

_گاهی دفاع طبیعی بدن کافی نیست ومیکرب ها بر انسان غلبه کرده و او را ................... می کنند.

_ بهترین راه پیش گیری از بیماری های دوران کودکی ........................ است.

_ رشد و تکامل کودک از تولد تا ..................... بسیار سریع است؟

_ غذای بیمار باید سالم و ................ باشد.

 

1

2

گزینه صحیح را با علامت (  x) انتخاب کنید.

کدام بیماری در جهان نابود شده است؟

الف) سرخک                   ب) آبله                       ج)  فلج اطفال                 د)  اوریون

 

محیط رشد کودک باید .............. باشد تا بتواند خوب رشد کند و تکامل یابد.

الف) سالم                  ب) امن                      ج)  پرنشاط                  د)  هر سه مورد

 

کودکان از چند ماهگی به بعد اشیاء را تعقیب می کنند.

الف) 2                ب)5/2                      ج) 6                     د)  5/6

 

رفتار محبت آمیز و لا لایی گفتن هنگام خواب و خندیدن با کودک به رشد تکامل کدام بعد او بهتر کمک می کند؟

الف) جسمی                ب)روانی                      ج) اجتماعی              د)  هر سه مورد

 

بستری کردن کودکان بیمار در منزل در صورت امکان باعث احساس امنیت در آنها می شود.

صحیح                     غلط

 

25/1

3

رشد وتکامل کودک به چه عواملی بستگی دارد نام ببرید؟

 

5/.

4

از خطرتی که کودک واکسینه نشده را تهدید می کند دو مورد بنویسید؟

 

 

5/.

5

چرا باید کودک بیماری را که استفراغ می کند به پهلو بخوابانیم؟

 

5/.

6

والدین و مراقبین کودک باید به کدام نیاز های او توجه کنند؟

 

 

75/.

7

مراقبت از کودک از چه دوره ای شروع میشود و تا چه زمانی ادامه دارد؟

 

 

75/.

8

رشد را تعریف کنید؟

 

75/.

9

بهتر است لباس کودک چگونه باشد؟

 

 

1

10

مهمترین نکته در پرستاری کودکان چیست؟

 

 

1

( موفـــــق و پیـــــــــــروز باشــــــید )

+ نوشته شده در  88/09/01ساعت 10:46  توسط مدیر سایت  |